Haberler & Duyurular
Makaleler tümü
 • 19 08 2013
  Yazılılık ilkesi, ilişkilerin sağlığı yanında delil ve ispat açısından da büyük öneme sahiptir.
 • 19 11 2012
  İşin sonunda kötü bir şekilde hukuka başvurmaktansa, en başta kötü olmamak için önleyici hukuk hizmetlerinden faydalanmalıyız.
 • 19 08 2013
  Hukuk kuralları tümüyle hayatın yansımasıdır ve topluma dair ne varsa bu kuralların içeriğini oluşturmaktadır.
Çalışma Alanlarımız
 • Maddi ve bedeni zararlarınız, uzman avukatlarımız vasıtası ile titiz, güvenilir ve dinamik bir şekilde tazmin edilmektedir. Trafik kazası veya başkaca mağduriyetler sonucu yaralanan, ancak tedavi görmesine rağmen tam iyileşmeyen kazazedelerin maddi ve manevi zararları talep ve tahsil edilmektedir. Kazada vefat eden kişilerin destekten yoksun kalan yakınları için de maddi ve manevi zararları talep ve tahsil edilmektedir.
 • İcra ve iflas her insanın çok yakından içinde olduğu bir hukuk dalıdır. Borcunu kirasını ödemeyen kişilerden alacağın tahsilini düzenleyen bir hukuk yoludur.Bu hukuk dalı zorla tahsilâtı (cebri icra) düzenlediği gibi, konkordato, iflas, iflasın ertelenmesi, kira alacaklarının tahsili, resmi evrak ve mahkeme kararlarının karşılığı olan işlerin yaptırılması veya tahsili, kambiyo senetlerinin ve kambiyo senedi vasfına haiz olmayan alacakların tahsilinin yollarını düzenler.
 • Verilen hizmetler, danışmanlığı yapılan ticari şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların: ticari işletme işletmekten, haksız rekabetten, ticaret unvanına tecavüzden, tacir yardımcılarının hukuki durumlarından, deniz ticaretinden, kıymetli evraktan, cari hesap ilişkilerinden, tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan problemlerinin; Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir. Bunların dışında özellikle sözleşmelerin akdedilmesi konusunda imza öncesi yapılacak müzakere ve sözleşme taslaklarının hazırlanması hususunda hizmetler verilmektedir.
 • Şirketler Hukuku Ticaret hukukumuzda çok geniş bir yer tutar. Ticaret Şirketleri Anonim Şirketler, Kollektif Şirketler, Limited Şirketler, Komandite Şirketler, Adi Ortaklıklar ve Kooperatifler olmak üzere birkaç çeşittir. Yasa bunların işleyişini ve yöneticilerinin sorumluluklarını düzenlemiştir.
 • İşçi- işveren hukuku, işten ayrılma, işe geri dönme, iş sözleşmeleri, grev ve lokavt hakları ve iş kolu tespitleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş kazaları hususlarında büromuz hizmet sunmaktadır.
 • Yaapım Aşamasında...
 • Verilen hizmetler, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmetleri, kira uyuşmazlılarının çözümlerini, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.
 • Medeni kanunumuzun en önemli bölümlerinde biri Aile Hukukudur. Son yapılan Yasal değişiklikle de Aile mahkemeleri kurulmuştur. Bu Mahkemeler sadece aile sorunu içeren davalara bakmaktadırlar. Bu sorunların başlıcaları:Evlenme, boşanma, nafaka, eşler arasındaki mal rejimleri,babalık, evlat edinme, Soy bağı, velayet, çocuk malları, aile, vasilik ve vesayet, kayyımlık ve hükümleri gibi konular düzenlenmiştir.
 • Ayıplı mal, ayıplı hizmet kapsamında tüketicilerin karşılaştığı sorunların çözümü için açılan davaları kapsamaktadır. Malın aynen iadesi, malı kabulle ayıplı kısmın tenzili, malın misliyle değiştirilmesi tercihleri tüketiciye sunulmuştur. Ayıbın ihbarı, tercih hakkının bildirilmesi ve süresi içerisinde dava açılması esastır. Davacının durumu, malın kullanım amacına göre Tüketici Mahkemesi ve Ticaret Mahkemesi ayrımı önem arz etmektedir. 
 • Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında, özel olarak da ticari ilişkilerden, fikri ve sınaî haklar mevzuatından kaynaklanan ve ekonomik suçlarla alakalı uyuşmazlıklarda savcılıklar ve ceza mahkemeleri nezdinde hizmet verilmektedir. Verilen hizmetler, özellikle, Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku 'nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.
 • Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde görev Asliye Hukuk Mahkemelerindedir.
 • İcra ve iflas her insanın çok yakından içinde olduğu bir hukuk dalıdır. Borcunu kirasını ödemeyen kişilerden alacağın tahsilini düzenleyen bir hukuk yoludur.Bu hukuk dalı zorla tahsilâtı (cebri icra) düzenlediği gibi, konkordato, iflas, iflasın ertelenmesi, kira alacaklarının tahsili, resmi evrak ve mahkeme kararlarının karşılığı olan işlerin yaptırılması veya tahsili, kambiyo senetlerinin ve kambiyo senedi vasfına haiz olmayan alacakların tahsilinin yollarını düzenler.
 • Verilen hizmetler, devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemelerinin nezdinde dava sürecinin takip edilmesi başta olmak üzere İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.
 • Medeni kanunumuzun diğer bir önemli bölümüdür. Bu bölümde, mirasçılar, yasal mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflar, tasarruf ehliyeti, tasarruf özgürlüğü, vasiyet, miras sözleşmesi, vasiyetin yerine getirilmesi, yedek mirasçı, art mirasçı, ölüme bağlı tasarrufların iptali, mirasın açılması, mirasın kazanılması ve mirasın reddi, mirasın paylaşılması, miras ortaklığı, mirasta denkleştirme, aile konutu, iştirak (elbirliği) halinde mülkiyet gibi hususlar düzenlenmiştir
Eğitim ve Seminerlerimiz tümü
 • Şirketlerin kurumsallaşması, dava aşamasından önce gerekli tedbirlerin alınması, ticaret hayatında dikkat edilmesi gereken hukuki kaideler ele alınmıştır. Şirketin muhasebe, insan kaynakları, finans departmanlarında çalışan personelde hukuki bilinç oluşturmak amaçlanmıştır.
© 2012 Av. Muhammed İbrahim İnan / Tüm hakları saklıdır.